Familjehemsmöten

Sveriges första ungdomsorganisation för barn och unga som inte kan bo hemma!

Vår vision är att alla barn och unga i hela världen som inte kan bo hemma ska ha tillgång till lokal,nationell och internationell verksamhet för att de ska växa upp och bli en del av samhälle, känna stolthet och gemenskap med andra i en liknande situation.

Human Power!

Vi kräver amnesti för alla minderåriga papperslösa barn och ungdomar i Sverige. Engagera dig!