Information

Behov/Problem

Det finns över 35 000  barn i Sverige som är i samhällets familjhemsvård. Barnen känner ensamhet och riskerar ett livsvarigt utanförskap. De är den mest utsatta barngruppen i Sverige och där samhället inte har medel att möta upp behoven.

Erbjudande

Lokal och nationell verksamhet för barn unga som inte kan bo hemma.

Verksamheten utgörs av bland annat av möten, akitviteter, events, dagläger, weekends, personliga förebilder. Vi uppdaterar alltid vår lista med olika verksamheter som du kan ta del av här.

Alla lokala föreningar drivs ideellt och ansluts till Föreningen Familjehemsmöten Sverige där vi alla tillsamman skalat upp till att bli Sveriges första ungdomsorganisation för alla barn och unga som inte kan bo hemma, för att tillgodose att målgruppens behov samt att de får en egen grupp i samhället.

Behovet av ideella föreningar och eldsjälar är stort.

Målgrupp

Vi vänder oss framför allt till barn och unga som utav olika anledningar inte kan bo hemma med sina biologiska föräldrar men även vårdgivare, familjehem, kommuner och organisationer som kan hjälpa oss att hjälpa vår mest utsatta barn och ungdomar i vårat samhälle.

  • Barn och unga från 6-25 år
  • Vårdgivare t.ex familjehem
  • Kommuner, företag och organisationer
  • Stödmedlemmar och volontärer.

 

Målsättning

Kort sikt (2017)

%

2900 medlemmar, verksamhet i 8 län, utbildag 60 i #JiddraHem och ha 600 lyssnare. 20 bloggare på Ungdomsmakt (ungdomsmakt.se) samt 1000 unika besökare per dag och två kampanjer per år som belyser unga behov.

Potential (2017)

Intäkter 4,6 msek

Ökat välmående

Ökad delaktighet

  • Intäkter 43% 43%
  • Välmående 63% 63%
  • Delaktighet 89% 89%

Potential (2018-2020)

Intäkter: 6,9 msek/år

Ökat välmående

Ökad delaktighet

Längre sikt (2020)

%

6000 medlemmar, verksamhet i alla Sveriges län, Utbildat 300 i #Jiddrahem och ha 4000 lyssnare. 60 bloggare på Ungdomsmakt (ungdomsmakt.se) samt 2000 unika besökare och 8 kampanjer varje år som belyser ungas behov.