Bli medlem

Medlemskapet är helt gratis

Är du barn, ungdom eller vuxen?

Hur vill du vara medlem?

Vad är Familjehemsmöten?
Familjehemsmöten är Sveriges första ungdomsorganisation för barn och unga som inte kan bo hemma, oavsett om barnet eller ungdomen har problem med sina biologiska föräldrar eller har flytt från ett krig så anser vi på Familjehemsmöten att dom flesta hamnar i ett utanförskap där det inte finns några vuxna, förebilder eller vänner att prata med. Vi ämnar ändra på detta och vill att varje barn eller ungdom utan ett ansvarigt hem att bo i ska få känna att det finns en gemenskap och sammanhållning att vända sig till.
Vad innebär medlemskapet?

Medlemskapet möjliggör att vi kan erbjuda fler aktiviteter och visa våra myndigheter att det faktiskt finns medmänniskor som bryr sig om barn och ungdomar som inte kan bo hemma.

Tillsammans gör vi skillnad, tillsammans skapar vi verksamhet.

Aktivt / Passivt medlemskap

Du kan som medlem vara aktiv och delaktig i föreningens verksamhet eller så kan du också välja att vara passiv och bara följa oss som stöd.

Om du väljer att vara aktiv så kommer vi introducera dig mer i vår verksamhet där det finns massor med eldsjälar, konstnärer, skapare, företag, entreprenörer och liknande att nätverka med.

Att vara volontär är att vara aktiv medlem.

Vad kostar det att vara medlem?
Att bli medlem i Familjehemsmöten är helt gratis. Ju mer vi kan bevisa för myndigheter att vi är många desto mer kan vi påverka. Därför räcker det med att just du blir medlem och känner dig delaktig som barn eller ungdom i vår gemenskap.
Vart kan jag som barn/ungdom vända mig om jag har ett problem?

Just nu kan du kontakta oss här .

Vi håller på att ändra vår hemsida så att vi blir så tillgängliga som möjligt, vi finns även att nå på Facebook om du vill ha en mer direkt kontakt. Vi håller alltid en hög sekretess och du är mer än välkommen att förklara din situation så vi kan hjälpa dig vidare.

Du kan även bli medlem eller starta en lokal förening i din stad. Finns det redan en befintlig förening på din ort är du mer än välkommen att ansluta dig till den.

Vad kan jag göra som vuxen?
Är du vuxen och känner att du är orolig för något barn eller ungdom som har det svårt hemma så kan du alltid kontakta oss här. Du kan även handla olika prylar i vår webbutik där alla pengar oavkortat går till att förbättra vår förening eller Swisha en valfri summa till: 123 03 37 386
Vad kan vi göra som företag / organisation ?

Tyvärr krävs det en hel del pengar för att kunna göra verksamhet och för att kunna hjälpa barn och ungdomar med kläder, mat och tak över huvudet . Dessa barn och ungdomar står enligt sig själva ofta i ett vägskäl utan framtidstro där samhället har glömt bort dom eller skickat dom mellan olika instanser utan något mål.

Vi har många företag och eldsjälar som donerar, knyter kontakter eller gör verksamhet i vårat namn. Ibland har vi utbyte mot en synlighet i våra kampanjer på vår hemsida och i sociala sammanhang. Vi har genom åren arbetat fram en väldigt stor synlighet och når ut över hela Sverige.

Vill du göra någonting direkt så kan du alltid kolla vårt sponsorpaket där vi har olika ”paket” för våra sponsorer.

Hur många medlemmar finns det?

Vi är totalt antal medlemmar (2016) : 2942

För mer information så kan du kolla vår informationssida.

Varför måste jag ange mitt personnummer eller LMA-nummer?

Då vi är en ungdomsorganisation måste vi visa att varje medlem är unik och det gör vi enklast med personnummer eller LMA-nummer.

Varje år granskas medlemsregistret av en revisor.  Det är endast ordförande, kassören och webbansvarig som har tillgång till medlemsregistret. Dina personliga uppgifter är väl skyddade av oss och lämnas aldrig ut till tredje part.

Vad är föreningsfrihet?

Alla svenska medborgare har samma grundläggande fri- och rättigheter, oavsett ålder, kön eller härstamning. Skyddet för fri- och rättigheterna finns framför allt i regeringsformen, där det bland annat slås fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. Läs mer på regeringen.se

Lokala föreningar
Är du som medlem intresserad av att starta en lokalförening på din ort? Vi hjälper dig gärna!