Lördagen den 2 april år 2011, kl 10-17 anordnas en aktivitetsdag i Kumla. Den är till för alla familjehem deras biologiska och placerade barn och ungdomar. Konceptet för aktivitetsdagen är enkelt vi ska umgås genom aktiviteter som föreläsning, pyssel, femkamp, sumpbrottning och mycket mer.

Aktivitetsdagen har en arbetsgrupp bestående av familjehemsföräldrar, biologiska och placerade barn. Arbetsgruppens målsättning är att hitta aktiviteter för alla åldrar. Det är mycket som är på gång och det finns en viss risk för ändringar men preliminärt kan vi delge att följande aktiviteter är bokade och alla lokaler ligger i anslutning till folketshus i Kumla.

Aktiviteter för alla åldrar, lokal Husaren

Hoppborg, sumobrottning, femkamp mm och det kommer att ske avbrott för yoga vid två tillfällen.

Aktiviteter för alla åldrar i Drabanten

Pyssel och spel. Arbetsgruppen har tagit fram påskpyssel men även andra roliga saker finns att tillverka.

Övrigt

Moderator under dagen kommer vara Börje Lindberg, som är bland annat författare och handledare inom familjehemsvården (mer information kommer).

Vi arbetar även på ett koncept där vi kommer göra ett försök med diskussionsgrupper där deltagare skall ges tillfälle att få ta ställning för och emot i viktiga frågor gällande familjehemsvården.

Utställning, idag finns det en grupp som leds av Jessica Ekman som själv växt upp som släktingplacerad. De andra i gruppen är familjehemsplacerade och biologiska barn. Gruppen består av barn och ungdomar i olika åldrar och en utmaning är sekretessen.

Arbetsgruppen arbetar med att skapa olika aktiviteter för att kunskapsutbyten skall ske på olika nivåer. Exempelvis är ett fåtal socialsekreterare inbjudna men bara som gäster, samt att vi arbetar för att det skall komma elever från Universitetet som läser till socionomer, med andra ord morgondagens socialsekreterare. Vi möts alla som medmänniskor under dagen och det finns många spännande samtal och frågor som vi kommer arbeta med. Vi som arbetar med aktivitetsdagen hoppas att vi under 2011 kommer att kunna utveckla detta kunskapsutbyte och en tanke är att familjehem, socialsekreterare och andra intressenter i familjehemsvården träffas och har en dialog om fasta ämnen för att på ett konstruktivt sätt öka sina kunskaper.

Under aktivitetsdagen finns det ett förslag om att vi skulle diskutera Alla barn behöver en familj – Barns behov i centrum- Fotografier i familjehem, även internet mm. Oavsett om det finns lagar och bestämmelser är meningen att ställa alla olika former av tankar med och mot varandra utan någon som helst mening med att finna någon sanning.

Ett annat exempel som barn och ungdomar skulle kunna arbeta med är tankar och funderingar kring hur man vill att uppföljning och andra besöka skulle vara i familjehemmen mm… underlag för diskussioner finns alltid.

Det centrala är ändå barnen och ungdomarnas behov av att stå i centrum den här dagen. Det är en unik chans att få träffa många andra placerade och biologiska barn. Att få leka, att få vara tillsammans på egna villkor.

Det är många olika företag idag som kommer ställa upp som volontär arbetare under dagen och vi kommer att redovisa detta framöver. Det finns också många företag som kommer bidra med material och annat och även detta kommer redovisas.

Arbetsgruppen har insett att det finns allt för många intressanta föreläsare och olika idéer till fortbildning. Vi genomför det vi kan och förhoppningen är att vi kan fortsätta utvecklas tillsammans på ett roligt och utvecklande sätt.