Nu är det dags att knyta ihop 2012 och blicka framåt och göra en grov planering inför 2013.

Jag har fått en del önskemål om vad vi ska genomföra och vi måste gå till besluta om var, när och hur.

Sista dagen för att anmäla ärende till styrelsemötet är den 30 november för att kunna behandlas på decembers styrelsemöte.

Våra styrelsemöten är öppna för alla och om du vill vara med så OSA senast den 20 november 2012.

Varmt välkomna

Ordförande Petra Klawatsch