Vi vill påminna om att alla måste anmäla sig till årsmötena för Kumla, Västerås, Skövde, Uppsala, Lindesberg och Sverige 150313 kl 18.00.  Vi vill även påminna om att motionstiden är förlängd och kan sändas in med e-post fram till den 8 mars.

Det finns två orsaker till anmälan, dels är det lokalfrågan så alla får plats och dels gäller det förtäringen, alla som ska ha något speciellt talar om det vid anmälan som sker via e-post kontakt@familjehemsmöten.se

Frågor besvaras av Evy som ni får tag på via mailen evy.tungfeldt@familjehemsmoten.se

is 30 okt