Nu blir det fest, vi är antagna till CSES inkubator!

De tittade på sju områden och de fick detta vinnande svar!

boll nyckel brottning  lemonad  blomma   svamp

Boka den 16 mars kl 13-15

Vi kommer att vara i Kumla, lokal meddelas vid anmälan.

Vårt arbete fortsätter med att skapa ett nätverk, för att hitta familjerna på orten där man bor och arbeta aktivt för gemenskap, utbildning och aktiviteter som stärker individerna tillsammans. Genom dessa aktiva möten skapar vi ett naturligt stöd i vardagen.

Vi kan inte ta bort behovet av att barn behöver nya hem i Sverige eller i världen men vi kan hitta nya godtagbara lösningar som bygger på kunskap och stöd som utvecklar familjehemsvården till att vi har nolltolerans gällande de överrisker som presenteras för barn och unga.

Vi har bestämt att fira att vi blivit antagna till inkubatorsprogrammet och samlas för att prata om vilka möjligheter vi har och hur vi ska ta tillvara tiden i inkubators programmet på bästa sätt.

Ordförande Petra Klawatsch