Rod Cansby, www.cansby.se, har tackat ja till att leda en dramagrupp för oss familjehem. Nu kan vi äntligen få leka på riktigt oavsett om vi är barn, ungdomar eller vuxna. Alla är välkomna!

Några har redan startat och det finns platser kvar så hör av dig om du vill vara med.

Bakgrunden till att vi försökte få ihop en dramagrupp var att vi läste boken ”En alldeles särskild familj” av Carolina Lindberg och den handlar om att vara familjehem för unga med autism och asperger. Boken är utgiven av Gothia förlag.

Vi blev så inspirerade av boken och alla små berättelser att vi själva började tala om vår vardag och alla möjliga och omöjliga händelser som sker när vi lever tillsammans med och utan diagnoser. Det visade sig att två av våra familjemedlemmar (nu verkar alla vilja vara med) hade drömmar om att få spela teater och utifrån dessa drömmar började vi leta efter möjligheter till att skapa en dramagrupp. Studiefrämjandet i Kumla har hjälpt oss att få kontakt med Rod Cansby och står även för lokalerna.

Genom att vara med i dramagrupp stärker du ditt självförtroende och din självkänsla. Du utvecklas i en trygg miljö tillsammans med andra i ett socialt samspel. Det finns många fördelar med att delta i en dramgrupp man lär sig att kommunicera, samarbeta och hantera konflikter.

Hela människan involveras genom lek med sin tanke, känsla och handling. Genom drama får man förståelse för sina egna val och handlingar. Genom att sätta sina egna handlingar i relation till omvärlden får man se på vilket sätt man påverkar sin omgivning. Drama främjar utvecklingen och förståelsen av kroppens språk och uttrycksmöjligheter. Värderingsövningar syftar till att synliggöra attityder och värderingar. Dessa övningar lär deltagaren att våga stå för sina åsikter och argumentera för dem. Genom att man arbetar i grupp lär man sig också att hantera grupptryck. Det finns mycket gott att säga om att delta i en dramagrupp och det är fantastiskt att denna möjlighet finns för oss idag!

Jag vill säga ett stort tack till alla dem som gjort detta möjligt och jag hoppas att vi kan bereda plats till alla som vill delta!

Petra Klawatsch