I Uppsala fick en familj träffa sex olika socialsekreterare under ett halvår, på grund av personalomsättning. Nu visar en nationell kartläggning att var tredje handläggare inom socialtjänsten för barn och unga är nyanställd, och att sju av tio arbetsledare har varit anställda kortare tid än tre år. Att jobba med familjefrågor i socialtjänsten verkar ha blivit ett genomgångsarbete, där få stannar någon längre tid. En dränering på kompetens och erfarenhet säger kritiker.

Mer om detta finns under dessa två länkar:
http://www.svtplay.se/klipp/1583776/fick-traffa-sex-socialsekretare-pa-ett-halvar
http://www.skl.se/press/nyheter_2/ny-rapport-om-kommunala-barn-och-ungdomshandlaggare