Att ha Aspergers syndrom betyder att man har ett lite annorlunda sätt att tänka än vad de flesta har. Ibland får barn och unga med Aspergers syndrom bo i familjehem eller på behandlingshem, precis som barn och ungdomar utan Asperger kan behöva göra ibland.

Carolina Lindberg har skrivit en bok om vad familjehemmen kan tänka på för att göra det så smidigt som möjligt för barn och ungdomar med Asperger att komma tillrätta i familjehemmet. Idag berättar hon om sin bok som heter En alldeles särskild familj – att vara familjehem för unga med autism och asperger.

Boken kommer att finns till försäljning på aktivitetsdagen för en kostnad om 130 kr.

Kristo är en kille i 20-årsåldern. Han har asperger och adhd. När han var yngre bodde han på behandlingshem. Idag berättar han tillsammans med Sofia, som också har Aspergerdiagnos, om hur det är att leva med diagnoser. De svarar gärna på frågor från publiken. Om man har en fråga som man inte törs ställa högt går det bra att lämna på en lapp till Carolina som läser upp frågan.

 

Vill du veta mer om vad som händer på vår planerade aktivitetsdag den 2 april? Läs mer här