Amir Sajadi heter vår egna affärscoach på CSES inkubators program. Jag träffade honom för ett första möte i centrala Örebro idag.

Ända sedan jag fick e-posten om att vi kommit med i inkubatorsprogrammet har frågorna hopat sig.

Vad vet Amir om familjehem egentligen? Måste en affärscoach veta något för att kunna hjälpa till att lösa alla komplicerade små och stora saker som föreningen brottas med?

Det enda jag visste innan detta möte var at vi skulle sätta upp en gemensam målbild och träffas regelbundet. Vi skulle följa någon strukturerad coach- och rådgivningsprocess som anpassats till sociala entreprenörer.

På något sätt ska Amir under 4-6 månader på ett affärsmässigt sätt hjälpa oss i föreningen att strukturera upp vårt arbete så att vi i framtiden kan nå vår målsättning. Han har en tuff uppgift, men vi är många som är taggade till tusen för att hjälpa honom så att han kan utvecklas tillsammans med oss och vi med honom!

Jag träffade Amir i centrala Örebro och jag försökte förklara dagsläget inom familjehemsvården och sedan ringa in var vi i föreningen befann oss. Vi pratade om vad det var som gjorde att vi startade föreningen och vilken verksamhet vi gjort och vad vi gör idag och vilka planer vi har.

Vi pratade om vad vi kunde tänka oss i framtiden och vilken målsättning vi hade i föreningen och vi kom fram till att både jag och Amirs målsättning var att samarbeta på ett sådant sätt att alla var delaktiga och att vi utvecklades tillsammans under den här tiden i CSES.

Utifrån den informationen som Amir fick idag ska han ta fram ett förslag som vi tillsammans ska titta på den 16 mars. Det är ett förslag till målsättning som vi ska arbeta med de kommande 6 månaderna och då gäller det att vi tänker till en extra gång och vi kommer även ta upp det på Styrelsens workshop den 13 mars.

Det viktigaste utav allt det var att Amir uttryckte att han var genuint intresserad av familjehemsvården och han hade många frågor, det kändes bra nästa gång det blir träff hoppas jag att någon eller några har tid att hänga med!Amir och Petra 130225

Tiden gick fort och när jag åkte hem hade jag oerhört mycket att tänka på och framför allt tänkte jag på alla fina familjehem, jourfamiljer och kontaktfamiljer med alla fina ungar som jag känner och jag hoppas verkligen att ni kommer ta plats i familjen,  i föreningen och  i världen!

Petra Klawatsch, Ordförande