I tanken summeras året som gott, vad gjorde vi bra och kunde vi gjort mer?

nyar

Det är enkelt att vara efterklok men skönt att inse att vi lär oss och blir bättre tillsammans! 2013 ger oss nya möjligheter att utveckla arbetet med barnen och ungdomarna. De har enorma resurser som vi vuxna har ansvar att tillvarata. Det är en svår uppgift som kräver tid och vi behöver skapa bra arenor där barn och ungdomar får träffas och tala till punkt. I de enkla workshops som vi deltagit genom åren har många vuxna förundrats över hur kloka deras barn är och själva känner vi många gånger att vi borde bli ännu bättre på att lyssna och fråga för att förstå eller åtminstone komma närmare en förståelse. Året som gått har vi fått lära oss mer om en helt annan kultur, vi har fått lyssna till berättelser om mobbing från både vuxna och barn, berättelser som förändrar synen på världen och som ger oss en djupare övertygelse om att vi behöver alla varandra och vi måste tillsammans göra det vi kan för att barn och ungdomar ska få en mänsklig uppväxt.

Alla kan göra någonting och allt har betydelse! Vi vill passa på och tacka alla barn, ungdomar och vuxna för ett fantastiskt 2012 och vi ser fram emot att träffas 2013!

Peter och Petra Klawatsch