Det har varit en fantastisk vecka! Jag vill dela med mig av ett tips som jag fick från ett familjehem om öppna föreläsningar som Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Örebro håller i. Det är helt gratis.

Nedanstående information är hämtad från http://www.orebroll.se/bup/forelasningar2011

8 mars

Autismspektrumtillstånd – Ann-Charlotte Mellåker, kurator

12 april

Självskadebeteende – Maria Malmberg, psykolog

10 maj

ADHD – Angelica Eriksson Jahn, sjuksköterska

27 september

Depression/affektiva tillstånd – Antonia Simon Risberg, överläkare

18 oktober

Ångestsyndrom – Lisa Boutz, psykolog

22 november

Ätstörningar – Anna Bürger Sjödin, enhetschef

 

Plats: Wilandersalen, USÖ

Tid: kl 15.00–16.30 i första hand för våra samverkanspartners

kl 18.00–19.30 i första hand för allmänheten

Fri entré – ingen föranmälan krävs.

Välkomna!

Har ni några frågor kontakta oss.

Tel: 019-602 57 01