blomma

 

Vissa rapporter skapar fler frågor än svar!

Utvärderingen visar att barnen varit nöjda med den försöksverksamhet som genomförts i tio kommuner och berört 58 barn.

Ändå menar man att det här är inte rätt väg att gå då barnen haft en oberoende person att tillgå. Vilken väg är då rätt att gå för att de närmare 35 000 barnen som inte kan bo hemma ska få sina röster hörda och sina behov tillgodosedda!

http://www.ivo.se/press/nyheter/Sidor/Rapport-Tillsynsombud-ar-inte-ratt-vag-att-ga.aspx

Hur ska vi tolka den här rapporten?