– Ett konst och musikprojekt om barns rättigheter och behov.

Plats: Galleri Ateljé Hjälmarstrand i Örebro.

Datum: 21/5-5/6 2011.

  • Medverkande är konstnären Cecilia Meyer, kompositören Johnny Östergren, skulptören Mervi Kiviniemi, Socialtjänsten och barn från länet.
  • Barnrättsakademin, Sputnik från Örebro och Barnrättscentrum från Stockholm kommer delta med föreläsningar/seminarium den 27/5 kl.10-15.
  • Johnny Östergren spelar med sitt band Highland C den 21/5 kl.14.00.

Detta är ett sätt att uppmärksamma Barnkonventionen och dess funktion. Barn delar med sig av känslostämningar i bild, text och musik.

Cecilia Meyer visar målningar som knyter an till de olika artiklarna i Barnkonventionen. Johnny Östergren har komponerat musik som visar på att Barnkonventionen är skapad utifrån människobarnets behov. Mervi Kiviniemi visar skulpturer i den intilligande parken.

Mer information om projektet.