Vi tänker inte längre vara tysta utan som första steg antar vi Raoul Wallenberg Academy´s utmaning 100 sätt att #göra skillnad! Läs mer i länken:

http://raoulwallenberg.se/raoul-wallenbergs-dag/100-satt/

Idag öppnar vi upp Facebooksidor för att du ska kunna göra skillnad i vardagen. Vi har inspirerats av Raoul Wallenberg och hans engagemang för sina medmänniskor. I vår organisation finns det många som bär på hemska historier samtidigt som de bär på fantastiska minnen av människor som hjälpt dem på vägen. Många har precis som jag blivit utsatta på grund av att de inte kunnat bo hemma och drömmen om att vara ett vanligt barn är bara en dröm.

Jag vet att var och en av oss kan göra stor skillnad för våra medmänniskor i vardagen därför har vi som organisation beslutat oss för att gemensamt göra det vi kan för att lyfta det goda i vårt samhälle. Vi kommer varje vecka anta nya utmaningar och lära oss mer om vad vi kan göra i Raoul Wallenbergs andra ”Att varje människar kan göra skillnad”.

Du hittar mer information på http://raoulwallenberg.se/ gå in och inspireras!

Om du har idéer om hur vi kan utveckla detta goda så hör av dig till mig direkt klawatsch.petra@gmail.com eller till kansliet kontakt@familjehemsmoten.se

Om du önskar ha en egen Facebooksida hör av dig så hjälper vi dig!

Nedklippt ung

Ur Nina Lagergrens privata album, reproduktion: Karl Gabo