Familjer
Att vara familjehem är fantastiskt, spännande, roligt, svårt, utmanande och mycket mer. Det är en otrolig resa som vi gör tillsammans inom familjen. Ibland kan man dock känna sig ensam, finns det fler som lever som vi?
Detta är en tanke som även barnen och ungdomarna har. Vill ni vara med i projektet och träffa andra familjehem? Läs mer…
 
Kommuner – ert engagemang gör skillnad!
Vi vet att många kommuner placerar utanför den egna kommunen. Nu öppnas en helt ny infallsvinkel som kan komma familjehemsvården till nytta på många sätt. Läs mer…