Hej! Jag behöver din hjälp…

Jag heter Viktoria Skoog och är fil. dr. i socialt arbete. Jag jobbar på Kommunförbundets enhet för forskning och utveckling; FoU Västernorrland, och har skrivit en avhandling som heter ”Barn som flyttas i offentlig regi”. Den handlar om sammanbrott i samhällsvård för barn och baseras på material som är insamlat i Västernorrlands län.

Utöver avhandlingen och vetenskapliga artiklar har jag också gjort en film för att sprida forskningens resultat.

Den innehåller bland annat citat från barn som varit med om sammanbrott, samt värdefulla tips från dem till socialsekreterare om vad som är viktigt att tänka på när barn flyttar från en vårdmiljö till en annan.


Se och sprid filmen Lyssna på barnen

Jag skulle uppskatta om du vill ta dig tid att:

1. Titta på filmen (4 minuter) och
2. Sprida den till dina medarbetare och till barn i samhällsvård som ni i er kommun är ansvariga för.

Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen i samhällsvård. Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar.

Varma hälsningar,
Viktoria Skoog

Här är filmen Lyssna på barnen