I veckan träffade jag Alexandra Charles en kvinna som jag beundrar för hon jobbar ideellt med kvinnors hälsa i 1.6 & 2.6 Miljonersklubben!

Ordförandeskapet i FHM Sverige ställer höga krav då vi nu skalar upp och blir Sveriges första ungdomsorganisation och personligen har jag funderat på hur jag på bästa sätt ska kunna vara just den ordföranden som inspirerar teamet och ser till att vi för fram vår vision på bästa sätt!

Ovanstående var bakgrunden till att jag skrev till Alexandra Charles som jag ser som en förebild som jag vill efterlikna. För mig finns det en värme i Alexandra Charles och hon brinner för kvinnors hälsa precis som jag brinner för alla barn som inte kan bo hemma.

Vi pratade om mycket men kort berättade jag om familjehemsmammornas svåra situation, och jag är fullt medveten om att hela familjen ställs inför nya utmaningar när man tar emot ett barn som inte kan bo hemma.

Jag och Mirielle Franklert Murne som är ordförande i Lindesberg har under många år talat om en weekend för att lyfta den här gruppen av kvinnor, som ett steg i att lyfta hela familjen. Bakgrunden är att vi sett att kvinnor ofta sätter sig själv i sista rummet och det är något vi önskat få upp på agendan.

Förutom att Alexandra Charles gav mig en riktig ”vitamin kick” i råd och värme ska jag nu tillsammans med andra i organisationen arbeta vidare med en kvinnoweekend som ska gå av stapeln hösten 2015, vi insåg att det är oerhört viktigt att göra detta.

Något jag inte räknat med var det beröm som jag fick av Alexandra Charles och hon gjorde det tydligt vad som var bra, hon tog sig tid att lyssna, ge konkreta råd och öppnade upp mitt sinne, speciellt gällande projektbidraget från MUCF, fd ungdomsstyrelsen som 2017 ger oss möjlighet att få statsbidrag, att det är bra presterat.

Vi behöver alla en guldkant på tillvaron och en sak som Alexandra Charles inte sa men som jag tar med mig är att jag borde ge mycket mer beröm till alla runt omkring mig!

Det är otroligt speciellt att få höra från en person som Alexandra Charles, som jag själv beundrar att hon tycker att jag är bra som jag är… ofta när jag känner att det är riktigt tungt att komma framåt i organisationen då tänker jag på alla barn och får kraft att fortsätta och arbeta med olika lösningar.

Det finns tillfällen då jag tänkt att barnen måste orka de har inget val, då måste jag på ett klokt och förnuftigt sätt göra allt jag kan för att FHM Sverige ger barnen och ungdomarna den självklara rösten i vårt samhälle!

Petra Klawatsch, ordförande FHM Sverige och Kumla

Alexandra och Petra närbild