Loggan

Hur hittar man en logga? Vi har fått höra att att det är viktigt att ha en logga men under fyra år hittade vi ingen som vi kunde känna igen vår verksamhet i. Nu har vi äntligen röstat fram det slutgiltiga resultatet som vi presenterar här!