Igår samlade jag inte teckningar från barn och ungdomar på daglägret som haft temat ”Jag är en investering”… Senaste dagarna har jag distribuerat vår broschyr både till intresserade men även till andra där jag försökt uppmärksamma socialsekreterare och andra på vilken investering kommunen kan göra i familjehemsbarnen och ungdomarna!

Gå gärna in på www.utanforskapetspris.se och se hur mycket pengar som det går att spara just där du bor och för mig är det ofattbara siffror jag vill ge några exempel och det här gäller årskullen 2012, en enda årskull av barn;

Kumla 519 milj

Lekeberg 204 milj

Örebro 3055 milj

Hela Örebro län 6048 milj

Västerås 3118 milj

Uddevalla 1118 milj

Stockholms län 52731 milj

Det är en jätteinvestering att satsa på den grupp av barn och ungdomar som finns i familjehemmen idag. När jag var i Almedalen träffade jag en kvinna som arbetade med våra skatter och hon sa att det satsas oerhört mycket pengar på att dessa barn ska få bo i familjehem och det borde väl räcka. Jag ställde en motfråga; ”-Tror du att allt löser sig genom att ett barn/ungdom flyttar till en familj, börjar i ny skola, och går på BUP en gång i veckan (eller vad man nu tänkt). Löser det utanförskapet, självkänslan, gemenskap, fritiden och framför allt slutar man må dåligt över sin livssituation etc”. Tillsammans kunde vi konstatera att Barnombudets representant haft rätt. ”Vi måste sluta slå oss på bröstet och säga att vi är bra och duktiga inom familjehemsvården, det finns oerhört mycket mer vi kan göra” och jag skulle vilja tillägga att det finns fler inom familjehemsvården idag som säger att det är fullt möjligt att vi om 20 år får nya rapporter om vanvård som sker idag!

Mycket av den forskning som finns läggs på hyllan men jag tänker att under den här hösten ska jag ta tillvara på tre bra kontakter som jag fick i Almedalen som forskar och arbetar mot barns ohälsa. Jag kommer att skriva om och hänvisa till deras resonemang och resultat och jag hoppas att alla ni där ute skriver, har dialoger kring hur det ser ut i er vardag.

Det vi gör är enkelt vi träffas och gör saker tillsammans. Kan det verkligen vara så enkelt att motverka ohälsan? Det är inte hela lösningen men det kan vara en liten del i att tillsammans med andra utveckla och arbeta vidare på att ha NOLL TOLERANS för ohälsan hos familjehemsbarnen och i familjehemmen!

Det är mycket mer jag skulle vilja skriva en sådan här varm och härlig sommardag men jag hoppas på att vi ses på ett seminarium i höst!

Familjehemsmoten_broschyr_front

 

Läs gärna vår broschyr!

Du kan ladda ner den genom att klicka på bilden eller skicka ett mail till oss på kontakt@familjehemsmoten.se

 

 

Petra Klawatsch, Ordförande