Information

Behov/Problem

Det finns över 35 000  barn i Sverige som är i samhällets familjhemsvård. Barnen känner ensamhet och riskerar ett livsvarigt utanförskap. De är den mest utsatta barngruppen i Sverige och där samhället inte har medel att möta upp behoven.

Erbjudande

Lokal och nationell verksamhet för barn unga som inte kan bo hemma.

Verksamheten utgörs av bland annat av möten, akitviteter, events, dagläger, weekends, personliga förebilder. Vi uppdaterar alltid vår lista med olika verksamheter som du kan ta del av här.

Alla lokala föreningar drivs ideellt och ansluts till Föreningen Familjehemsmöten Sverige där vi alla tillsamman skalat upp till att bli Sveriges första ungdomsorganisation för alla barn och unga som inte kan bo hemma, för att tillgodose att målgruppens behov samt att de får en egen grupp i samhället.

Behovet av ideella föreningar och eldsjälar är stort.

Målgrupp

Vi vänder oss framför allt till barn och unga som utav olika anledningar inte kan bo hemma med sina biologiska föräldrar men även vårdgivare, familjehem, kommuner och organisationer som kan hjälpa oss att hjälpa vår mest utsatta barn och ungdomar i vårat samhälle.

  • Barn och unga från 6-25 år
  • Vårdgivare t.ex familjehem
  • Kommuner, företag och organisationer
  • Stödmedlemmar och volontärer.

 

Målsättning

Kort sikt (2017)

%

2900 medlemmar, verksamhet i 8 län, utbildag 60 i #JiddraHem och ha 600 lyssnare. 20 bloggare på Ungdomsmakt (ungdomsmakt.se) samt 1000 unika besökare per dag och två kampanjer per år som belyser unga behov.

Potential (2017)

Intäkter 4,6 msek

Ökat välmående

Ökad delaktighet

  • Intäkter 43%
  • Välmående 63%
  • Delaktighet 89%

Potential (2018-2020)

Intäkter: 6,9 msek/år

Ökat välmående

Ökad delaktighet

Längre sikt (2020)

%

6000 medlemmar, verksamhet i alla Sveriges län, Utbildat 300 i #Jiddrahem och ha 4000 lyssnare. 60 bloggare på Ungdomsmakt (ungdomsmakt.se) samt 2000 unika besökare och 8 kampanjer varje år som belyser ungas behov.

Vår verksamhet

#jagskaleva

Vi marknadsför och skapar ett upptåg över hashtagen och ordet ”Jag ska leva” #jagskaleva för att uppmärksamma och skapa en diskussion angående alla självmord som sker bland unga. Vi fokuserar just nu på våra ensamkommande barn och ungdomar som väljer att hellre ta sina liv istället för att bli deporterade till just nu farliga länder utan framtid.

 

Almedalsveckan

15-20 ungdomar får varje år en unik möjlighet att uppleva Almedalsveckan där de får träna sig i att presentera sig själva till i att ha en dialog med vuxna, delta i olika seminarier och möten där de får uttrycka sina åsikter och behov samt göra sin röst hörd i olika sammanhang.

”För första gången i mitt liv upplevde jag att vuxna verkligen var intresserade av vad jag sa.”

#Jiddrahem

Barn och unga producerar egna program kring olika ämnen som de själva väljer vilket ger en lokal gemenskap och där de själva når ut nationellt till andra barn och unga i hela Sverige.
Jiddr är en app för ungdomar mellan 13-19 år där de kan prata med eller lyssna på en vuxen med kompetens inom ett visst ämnesområde.

”Tack alla att jag fick vara med och nu känner jag att jag kan börja leva.” Ewe 16 år

Skrivarprojektet

info kommer snart.

Info kommer snart

Human Power

Vi kampanjar, skapar verksamhet och kräver amnesti för alla minderåriga papperslösa barn och ungdomar i Sverige.

 

Medmänniskor på riktigt!


Tillitsverket och Hönan&Ägget har tillsammans med Familjehemsmötens ungdomar hittat ett sätt med genuin integration genom weekends, lägerveckor och 2017 åker de på sin första turné där de kommer visa en liten improvisationsföreställning under våren. 2016 blev ett fantastiskt år där vi fick lära känna många spännande människor på Ingarö.

Självklart Stina Balkfors men också många av hennes vänner såsom Sofie, Johannes och många andra.

Nationella heldagen

En dag producerad av barn och unga som inte kan bo hemma i syfte att lyfta fram och fokusera på deras behov och hitta nya lösningar.

”Det här var dt roligaste jag gjort och alla var så glada men jag har så ont i mina fötter” Elias 17 år

Ungdomsmakt.se

Ungdomar arbetar tillsammans och skapar en ny digital portal där barn och unga aktivt går in som bloggare, debattörer och skriver mail och inlägg för att påverka små som stora politiker, medmänniskor i hela samhället med syfte att förändra Sverige och Världen till en plats där barn och unga äger barnperspektivet och där barnkonventionen är lag och ska säkra barn och ungas behov.

”Jag vill också blogga! Öhm vad ska jag blogga om vem vill veta vad jag tänker?” Amanda 17 år