Grundarna

Grundarna

Petra och Peter Klawatsch grundade Familjehemsmöten 2009. 

Vi har som de flesta andra familjehem, haft både biologiska och placerade barn och ungdomar boende tillsammans. Idag är våra egna barn utflugna vilket medfört att vi kunnat engagera och utveckla oss i olika frågor som berör familjehemsvården.

2009 hade vi kommit till en punkt då vi kände att vi behövde hitta lösningar i vardagen för hela familjehemmet inom olika områden.

En av utmaningarna var att hitta ett sätt där placerade och biologiska barn kunde växa tillsammans och knyta vänskapsband. En annan utmaning var att skapa utbildningstillfällen, gemenskap och stöd i vardagen där familjehemsföräldrar kunde delta utifrån sin livssituation.

Vi träffade under den här tiden många familjehem som idag är pensionerade och vi hade många frågor till dem om hur det hade varit. Det som främst framkom var avsaknaden av stöd och att man inte ville belasta kommunens tjänsteman med den problematik man bar på.många uttryckte även att man hade en upplevelse av att bara barnet eller ungdomen blev placerad då ordnade sig allt och vi förstod att många verkligen kämpat för de som bott hos dem så gott de kunnat men att de ändå inte kände att de gjort tillräckligt.

Vi började fundera kring vilka behov de placerade och biologiska barnen har i verkligheten. I februari år 2010, efter en utbildning insåg vi att det var många som såg behoven av stöd, utbildning, gemenskap och ohälsa hos barnen och ungdomarna. Vilket medförde att vi aktivt började titta på vilka lösningar som fanns ute i Sverige. Vi kunde inte hitta något projekt eller någon förening som arbetade utifrån arbete i närmiljön med inriktning att dela med sig av sina kunskaper och försöka dokumentera arbetet. Vi samlade då de familjehem som vi kände för att starta ett projekt, som hösten 2010 blev en förening och vår primära målsättning var att arbeta kring hela familjehemmets behov och en väg att gå var att stärka identiteten hos barnen och ungdomarna så de skulle få mötas på egna villkor.

Detta har i grunden inte förändrats men idag, utan vi kan konstatera att de aktiva familjehemmen fortfarande känner samma avsaknad av stöd och att många upplever att man försöker få kommunens tjänstemän att lyssna både vad gäller uppdragets problematik och att familjehemmet får ta tag i saker som vare sig tjänstemannen eller de själva har tillräckliga kunskaper om eller att man som familjehem är så medveten om att förvaltningen är så tyngd av arbete, att de inte har tid och möjlighet att göra sitt jobb.

Vårt arbete kvarstår och det gäller att alla får ta del av den kommande grundutbildningen och även i förlängningen få fortbildning och mer stöd i vardagen. Vi behöver också dokumentera och arbeta vidare med aktiviteter som stärker barnen och ungdomarna. Vilket medför att vi behöver bli bättre på att göra event, föreläsningar, aktiviteter och utflykter tillsammans som en familj. Det innebär att både vuxna, barn och ungdomar deltar gemensamt och samtidigt, vilket är en del av förenings framgångs koncept.

Utmärkelser & Stipendier

Omkring 20 000 barn och unga bor i familjehem. Barn som av olika skäl inte kan leva med sina biologiska föräldrar, eller som tvingats lämna sina familjer, tillhör ofta de mest utsatta. De saknar ofta stöd från vuxenvärlden i allt från att lära sig normer och värderingar, till att ha någon som läser läxor med dem. Familjehemsmöten kombinerar integration med stöd och utgör en plattform för gemenskap där de unga kan träffa varandra och få stöd av engagerade vuxna. Det kan vara avgörande för en ung människas utveckling och framtida möjlighet att ta sig in i samhället och stå på egna ben.

Scandia Idéer för livet

Målstyrd innovation Örebro universitet

Familjehemsmöten har fått ett diplom från Målstyr innovation i Örebro Målstyrd innovation Örebro universitet

Målstyrd innovation Örebro universitet

Reach for Change stödjer sociala entreprenörer och förbättrar barns liv på tre kontinenter världen över. Genom att bli partner med dom kan du hjälpa dom att förbättra livet för fler barn, samtidigt som du ökar värdet du levererar till dina intressenter. Reach for change

Center för Socialt Entreprenörskap

Den 20 februari gick Petra Klawatsch till Villa Bellona vid Stockholms Universitet på ett antagningsmöte och senare under dagen kom beskedet att föreningen blivit antagna i CSES inkubators program.

Amir Sajadi som är affärscoach på CSES har som uppdrag att stötta föreningen för att vi säkrare och snabbare ska kunna utveckla vår sociala innovation. Amir är redan igång och arbetar för att vi ska få en gemensam målbild att sträva mot. Det gäller att utveckla vår idé för att vi ska kunna bygga en affärsmässig och hållbar verksamhet som kommer många tillgodo.

CSES inkubator 2013

Center för Socialt Entreprenörskap

Peter och Petra Klawatsch gör skillnad i vardagen, de har engagerat sig för familjehemmen och deras barn och strax före jul 2012 fick de beskedet att deras engagemang belönats med ett stipendium på 50 000 kr av Stenbecks Stiftelse. Belöningen ges ”till eldsjälar och sociala entreprenörer som gör livet bättre för barn.”

– Vi vill uppmärksamma banbrytande arbete och nya initiativ när det kommer till barns rättigheter, skriver Pär Wiktorsson från stiftelsen som motivering till att paret Klawatsch fick stipendiet för 2012.

Stenbecks stipendiet 2012

Stenbecks Stiftelse