”Det här är jätteviktigt att barn och unga har något att göra, säger Saar!”

Saar London 2012Saar har många medaljer och är väl meriterat inom Tai Chi och han lever som han lär. Han har förmågan att se till individen i gruppen och det är lätt att känna sig sedd och delaktig när man är tillsammans med Saar han hittar alltid en lagom utmaning för alla. Inom Tai Chi använder man även svär och spjut förutom att man tränar med sin egen kropp som motstånd.

Saar har ingen diagnos men har levt hela sitt liv med att träna och du kan läsa om Saar Avivs väg frånn kibbutzen i Israel till Örebro och Tai chi chuan på hemsidan www.avivi.se och du kan själv gå in och träna efter program som finns på hemsidan.

Tre snabba frågor;

  1. Varför ansökte du om att jobba på sommarlägret?Det är mitt liv och jag vill att barn och unga har bra förebilder och det är oerhört viktigt att barn och ungdomar får ett sammanhang där de kan utveckla sig själva.
  2. Vad tror du barnen kommer tycka bäst om på Saar Gulddagsommarlägret?Gemenskapen och få känna att de kan!
  3. Vad tror du att du kommer tycka bäst om?Att få göra något för andra!

 Petra Klawatsch, Ordförande