Programtider

9-9.30 Inskrivning

9.30-10.00 Välkommen, Instruktioner för dagen, Pitchparade

10-10.15 BO, Barnombudsmannen Fredrik Malmberg

10.15-10.45 Tilia

10.45-11.00 Rasmus Persson

11-12 Gunilla O.Wahlström

12-13 Lunch

13-14 Lisbeth Pippin

Test

14-15 #JiddraHem

15-16 Georgios Karpathakis, Underbara ADHD

16 -16.20 Prisutdelning och Avslutning