Några familjehem träffas idag på utbildningar, möten eller för att de är vänner, medan andra familjehem inte har någon kontakt med andra som lever under samma omständigheter.

Vi vill att varje individ som är placerad, ska på sin nya bostadsort, få möta människor som lever i en liknande situation. Det som är nyskapande med projektet är att vi bildar grupper som träffas regelbundet på orten där familjen bor.

Projekt Familjehemsmöten vänder sig både till barn och ungdomar som är placerade och de biologiska barnen i familjehemmen. Vi vill ge dem en möjlighet att träffas regelbundet i en aktivitet för att stärka deras identitet och se att de inte är ensamma, det finns fler som lever i en liknande situation.