Hur tänker vuxna? Varför får inte placerade barn det stöd de behöver år 2014?

Vår organisation växer och många känner frustration över situationen och att förändra tar tid. FHM Ambassadörsgrupp är tydliga i att de äger problematiken och att vuxna borde lyssna! Det är kloka barn och ungdomar som vill förmedla kunskap och göra familjehemsvården bättre. Gårdagens rapport stärker motivationen till att arbeta vidare men många funderar över hur vuxenvärlden kan ignorera närmare 35 000 barn och ungdomar i Sverige?

Läs och fundera! /Ordf Petra Klawatsch

Medicin barn

 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014november/hogforbrukningavpsykofarmakablandplaceradebarn