Familjehemsmöten är en social innovation som grundades i Kumla och idag fick vi Ramona Klawatsch, Internationell Ambassadör och Petra Klawatsch, ordförande Familjehemsmöten Sverige och Kumla möjlighen att träffa Socialnämnden ordföranden Gunnel Kask som hade ett möte med andra som sitter i olika nämnder i Kumlas Kommun!

Ramona och Petra funderade innan mötet på vad vi I Kumla kan utveckla tillsammans för att Kumla kommuns medborgare ska få nytta av föreningen! Det familjehemsmöten kan bidra med är kunskap och att släppa in föräldrar som har barn med diagnoser på föreläsningar för att öka kunskapen och få ett bra lokalt nätverk!

Något vi behöver prata om är är vilka problem vi tillsammans vill fokusera på att lösa! Ett önskemål från Familjehemsmöten har varit under många år att vi önskat att få en egen lokal idag fick vi bra kontakt och kunde ha snabb dialog kring föreningens svårigheter att söka föreningsbidra men vi får nu hjälp av kommunen för att kunna lösa olika frågor och hinder!

Ramona berättade dels personligt om hur det var för henne när hon gick i skolan i Kumla, och hon berättade även kort om Reza Mosavi som är ansvarig för Ambassadörsgruppen och han skickade även med en hälsning till Kumla Kommun som avslutades med ”Barn ska vara barn och de har rätt till en barndom”

Det var ett snabbt första möte men en bra början på en långvarig samverkan!

Kumla Kommun