Läs hela rapporten från IVO nedan!

Det stora problemet är att barn och unga blir skadade för livet genom att de inte kan få det stöd de behöver för en trygg uppväxt! Jag har nu under många år sagt att situationen är allvarligt, riktigt allvarlig och här kommer ännu en rapport som stödjer mitt påstående samt att vi ur ett historiskt perspektiv får en återupprepad historia kring vanvård inom familjehemsvården.

Vi måste fråga om socialtjänsten har resurser att arbeta fullt ut med sitt uppdrag för endast då kan IVO:s rapporter göra nytta. Jag tänker då på SKL:s rapport från den 6 nov 2013, där man tog upp arbetssituationen för socialsekreterare, påpekade att det var ett genomgångsarbete och att det skedde en dränering på kompetens och erfarenhet.

Jag möter många barn och ungdomar varje vecka och även vår unga ambassadörsgrupp är överens om att de inte känner att socialtjänsten tar det ansvar de skulle behöva göra. Den stora frågan som jag ställt mig under många år är hur får vi till en förändring?

Jag tror på att vi måste lyfta sakfrågan kring de lagbrott som begås och alla de systemfel som finns inom familjehemsvården och göra något åt dem! /Petra Klawatsch, ordf FHM Sverige!

http://www.ivo.se/press/nyheter/Sidor/rapport%E2%80%93tar-socialtjansten-sitt-ansvar-for-barn-och-unga.aspx

Gråtande barn