telefonBarnombudsmannen i Uppsala ringde och e-postade på en och samma dag om goda nyheter och vi har redan ungdomar som vill vara med!

Jättekul att vi kan starta igång framtida samarbeten för barn och ungas rättigheter i familjehemsvården! säger Anna Sabelström på BOiU och sänder nedanstående information till oss.

Rättighetsprojekt för unga inom familjehemsvården

Vi på Barnombudsmannen i Uppsala vill informera om det nystartade projektet, ”Vi som bor i familjehem” som är ett treårigt samarbetsprojekt med Föreningen Socionomer inom familjehemsvården (FSF) och med medel från Allmänna Arvsfonden.

”Vi som bor i familjehem” är ett nationellt deltagande och kreativt rättighetsprojekt av och med barn och ungdomar som har erfarenhet av familjehemsvård i syfte att skapa nya vägar och nya sätt att informera de barn och ungdomar, som idag bor i familjehem alternativt annat boende, om deras rättigheter och möjligheter.

Just nu söker vi samarbetspartners för att tillsammans arbeta för att nå ut till målgruppen samt att hitta ungdomar som vill delta i projektet. Vi riktar oss till åldrarna 13-24 år och som antingen har bott i ett familjehem eller som idag bor i ett familjehem alternativt annat boende. Vi kommer tillsammans att arbeta processinriktat med kreativt berättande via en hemsida, filmer, musik, Minecraft, noveller etc och som bygger på ungdomarnas egna erfarenheter och upplevelser. Vi vill tillsammans skapa workshops där ungdomarna får skapa berättelser i olika former och vara med och påverka projektet.

Det treåriga projektet kommer slutligen att resultera i ett informationsmaterial bestående av en hemsida, spelfilmer, ungdomarnas egna produktioner och berättelser samt att den äldre gruppen unga vuxna, ca 18 – 24 år blir ungdomsambassadörer och kan ta en större roll i projektet för att hålla föreläsningar på skolor och konferenser. Det är alltså inte enbart ett informationsarbete utan har även tydliga pedagogiska vinster genom att ungdomarna får arbeta med att förstå och bearbeta sina upplevelser genom kreativa uttryck och genom de processer som sker i gruppen, även lära sig att sätta ord på sina erfarenheter genom att använda digitala verktyg. Detta tror vi kan stärka de ungdomar som deltar i projektet ytterligare.

Vi har en stark policy vad gäller sekretess och de unga som deltar är med och påverkar såväl upplägg, innehåll som utformning av projektet tillsammans med oss.

För mer information, besök gärna dessa sidor:
Arvsfonden projekt: www.arvsfondsprojekten.se/projekt/vi-som-bor-i-familjehem
Barnombudsmannen i Uppsala: www.boiu.se/familjehem
Facebook-gruppen: www.facebook.com/pages/Vi-som-bor-i-familjehem/643282272359779

Sprid gärna vidare till dina kontakter!
Anna Sabelström
Projektledare 
Mobil: 0708 228788
boiu.se • tidningenword.se