Med hopp om en ljusare framtid! Det var så mycket bättre förr då det var sämre så sa min Morfar. Ändå är det mycket som vi idag inte tänker på som faktiskt är bättre idag och som ett socialt exempel vill jag lyfta fram Barnavårdcentraler som uppfanns av svenskarna Signe och Axel Höjer, Axel föddes 1890 och Signe 1896. De träffades 1919 och levde tillsammans resten av sina liv – Axel dog 1974 och Signe 1988. Genom barnavårscentralerna minskade barnadödligheten markant. Det finns idag sociala innovationer som vi tycker är självklara i vårt samhälle men som inte för så länge sedan var en idé, såsom Signe och Axel Höjer vaknade tidigt av om mornarna och funderade över och arbetade för att det skulle bli en verklighet. Tror du att de ens kunde tänka att vi blir förvånade över att de kom på något som för oss är så självklart?

Genom utbildningar, workshops och träffar kan vi alla lära oss mer och vi kan göra skillnad. Ofta tror vi att vår isats är meningslös, många vill göra något som man känner sig delaktig i samtidigt som vi kan vara rädda för och känna oss tyngda av att behöva gör en insats. Det ena utesluter inte det andra och vi kan alla vara med och hjälpa till genom olika organisationer som gör insatser i behövande länder samtidigt som vi kan hjälpa till i vår närmiljö! Den enskilda individens engagemang ger oss hopp om en ljusare framtid och tillsammans kan vi skapa morgondagens självklarheter!