Sponsorer

Köp en sponsorgåva direkt eller kontakta oss

Tack till..

Ayande AB

Gamlakvarn Hälsa

Fermedia

Jonas Classon

Vart går sponsorpengarna?

Förutom Almedalsveckan, Nationella heldagen, #Jiddrahem ock Ungdomsmakt så går sponsorpengar till bland annat Läger, Resor, Verksamheter, Lokaler, Workshops, Utbildningar, Utveckling, Möten med personliga förebilder och en hel del andra projekt.

Inga av sponsorpengarna går till administrativa kostnader då vi erhåller bidrag från MUCF!

Nationell verksamhet

Almedalsveckan

15-20 st ungdomar får varje år en unik möjlighet att uppleva Almedalsveckan där de får träna sig i att presentera sig själva till i att ha en dialog med vuxna, delta i olika seminarier och möten där de får uttrycka sina åsikter och behov samt göra sin röst hörd i olika sammanhang.

Nationella heldagen

En dag producerar av barn och unga som inte kan bo hemma med syftet att lyfta fram och fokusera på deras behov och att hitta lösningar.

#Jiddrahem

Barn och unga producerar egna program kring olika ämnen som det själva väljer vilket ger en lokal gemenskap och där de når ut nationellt till andra barn och unga i hela Sverige.

Ungdomsmakt.se

En ny digital portal där barn och unga aktivt går in som bloggare, debattörer och skriver mail och inlägg för att påverka små som stora politiker.

Vår vision

Det finns över 35 000 barn i Sverige som är i samhällets familjehemsvård. Barnen känner ensamhet och riskerar ett livsvarigt utanförskap. De är den mest utsatta barngruppen i Sverige och där samhället inte har medel att möta upp behoven.

Alla barn och unga i hela världen som inte kan bo hemma ska ha tillgång till lokal, nationell och internationell verksamhet för att de ska växa upp och bli en del av samhället, känna stolthet och gemenskap med andra i liknande situation

Lokal verksamhet

Möten och träffar

 • Ungdomscaféer
 • Fester
 • Spelkvällar/helger
 • Planeringsgrupper
 • Volontärgrupper
 • Workshops

Hobby & Fritid

 • Pyssel & skapande
 • Pärlkvällar
 • Vänner som bakar
 • Vänner som lagar mat
 • Simning, Cykling, Löpning
 • Sportfiske / Naturupplevelser
 • Gång Naturgruppen

Utbildning & Lärande

 • Styrelseutbildningar
 • Lika och Olika utbildningar
 • Integrationsutbildningar
 • Workshops för barn och unga
 • Styrelsearbeten
 • Träningsgrupper
 • Judo med Mike
 • Jopp-peppen

Välkommen som sponsor för samhällets mest utsatta barn!