Vid familjehemsplacering av barn förekommer (inte sällan) ofta  juridiska frågor, det kan till exempel vara frågor som berör arvsrätt, adoption och fullmakt eller liknande.

Jag som ansvarar för juridiska spalten heter Stina Haglund. I min närhet finns det flera placerade barn och jag valde själv att bli kontaktperson när jag var 18 år, vilket har lett till att jag har utvecklat ett stort intresse för familjerättsfrågor. Jag studerar rättsvetenskap vid Örebro universitet och har ett politiskt uppdrag som nämndeman i Tingsrätten.

Jag har själv haft egna frågor angående familjehem och adoption och därför startade vi denna spalt. Syftet med juridiska spalten är att era juridiska frågor ska kunna bli besvarade.

Stina

Gränsdragningar kring socialtjänstlagen är ofta otydliga då denna lag är en ramlag men jag kommer lägga ut mer kring det som styr

en ramlag och även direkt kring denna lag som är styrande i familjhemmens vardag.

Förhoppningsvis ska vi reda ut ord som rekvisit som är ett ord i lagtexten som ger vägledning i vad som ska vara uppfyllt för att

man ska kunna ta beslut.

Tanken är att ni som läsare på så sätt ska få vägledning i var gräns-

erna kan gå i olika lagtexter. Här har jag tänkt att vi även kan titta på olika domar för att på ett lättare sätt se hur man dömer idag i olika ärenden.

Mejla frågor till juridiskaspalten@familjehemsmoten.se

Vi hörs!

Stina