Alla våra verksamheter

#jagskaleva

Vi marknadsför och skapar ett upptåg över hashtagen och ordet ”Jag ska leva” #jagskaleva för att uppmärksamma och skapa en diskussion angående alla självmord som sker bland unga. Vi fokuserar just nu på våra ensamkommande barn och ungdomar som väljer att hellre ta sina liv istället för att bli deporterade till just nu farliga länder utan framtid.

 

Almedalsveckan

15-20 ungdomar får varje år en unik möjlighet att uppleva Almedalsveckan där de får träna sig i att presentera sig själva till i att ha en dialog med vuxna, delta i olika seminarier och möten där de får uttrycka sina åsikter och behov samt göra sin röst hörd i olika sammanhang.

”För första gången i mitt liv upplevde jag att vuxna verkligen var intresserade av vad jag sa.”

#Jiddrahem

Barn och unga producerar egna program kring olika ämnen som de själva väljer vilket ger en lokal gemenskap och där de själva når ut nationellt till andra barn och unga i hela Sverige.
Jiddr är en app för ungdomar mellan 13-19 år där de kan prata med eller lyssna på en vuxen med kompetens inom ett visst ämnesområde.

”Tack alla att jag fick vara med och nu känner jag att jag kan börja leva.” Ewe 16 år

Skrivarprojektet

info kommer snart.

Info kommer snart

Human Power

Vi har startat en arbetsgrupp som kräver amnesti för alla papperslösa barn och ungdomar i Sverige. Bland annat så har vi skapat hashtaggen #jagharendrom där vi samlar ihop inspelade filmer från personer över hela Sverige.

Medmänniskor på riktigt!


Tillitsverket och Hönan&Ägget har tillsammans med Familjehemsmötens ungdomar hittat ett sätt med genuin integration genom weekends, lägerveckor och 2017 åker de på sin första turné där de kommer visa en liten improvisationsföreställning under våren. 2016 blev ett fantastiskt år där vi fick lära känna många spännande människor på Ingarö.

Självklart Stina Balkfors men också många av hennes vänner såsom Sofie, Johannes och många andra.

Nationella heldagen

En dag producerad av barn och unga som inte kan bo hemma i syfte att lyfta fram och fokusera på deras behov och hitta nya lösningar.

”Det här var dt roligaste jag gjort och alla var så glada men jag har så ont i mina fötter” Elias 17 år

Ungdomsmakt.se

Ungdomar arbetar tillsammans och skapar en ny digital portal där barn och unga aktivt går in som bloggare, debattörer och skriver mail och inlägg för att påverka små som stora politiker, medmänniskor i hela samhället med syfte att förändra Sverige och Världen till en plats där barn och unga äger barnperspektivet och där barnkonventionen är lag och ska säkra barn och ungas behov.

”Jag vill också blogga! Öhm vad ska jag blogga om vem vill veta vad jag tänker?” Amanda 17 år