Anna_Sarkadi

Anna Sarkadi, specialistläkare, docent, Inst. för kvinnors och barns hälsa, Socialpediatrik/ Föräldrastöd, Uppsala universitet och jag var på ett seminarium i Almedalen och lyssnade till resultatet av en förstudie som hennes forskarteam arbetat med seminariet hette ” Social support can be categorized and measured in several different ways.

Jag ville veta vad vi kan göra mer och vilket stöd det finns för att vår verksamhet är viktigt varpå jag tog kontakt med Anna. Trots semestertider fick jag svar omgående och här delger jag mycket kort en del av kommunikationen. ”Det finns gott om litteratur som säger att socialt stöd är bra för hälsan, till och med mycket bra. Det handlar om känslomässigt stöd (emotional support), tillhörighetsstöd (belonging/anchorage support), praktiskt stöd (tangible support) och informationsstöd. Det låter som att er verksamhet tillhandahåller de flesta av dessa stödformer och bara det är bra. Vi har i flera studier visat att sådant stöd uppfattas som viktigt i föräldraskapet, jag bifogar två publikationer på det.” är en del av det som Anna Sarkadi skriver till oss i föreningen. Hon avslutar sin e-post med ” Lycka till med ditt arbete och hör av dig om jag kan vara till någon mer hjälp.”

Socialt stöd kan kategoriseras och mätas på flera olika sätt men nedan kan ni få en snabb överblick.

Det finns fyra vanliga funktioner av socialt stöd:
Emotionellt stöd är att erbjuda empati, ömhet, kärlek, tillit, acceptans, intimitet, uppmuntran, eller omsorg. Jag har också läst att det innebär att vi har tillgång till sorg, ilska och andra känslouttryck viket innebär att vi behöver tillgång till alla känslor.   Det handlar om värme och omvårdnad för att hen ska känna att hen är värdefull. Det är det som kallas självkänsla.

Konkret stöd är tillhandahållandet av ekonomiskt bistånd, varor material eller tjänster. Det är när vi hjälper andra och jag tänkter att när vi hjäper någon hjälper vi oss själva.

Informativt stöd är rådgivning, vägledning, förslag, eller användbar information till någon. Denna typ av information har potential att hjälpa andra lösa problem.

Sällskap stöd är den typ av stöd som ger någon en känsla av social tillhörighet Detta kan ses som närvaron av kamrater att delta i gemensamma sociala aktiviteter.

Forskare gör också ofta en distinktion mellan upplevd och fått stöd. Upplevd support hänvisar till en mottagares subjektiva bedömning.  Fått stöd hänvisar till särskilda stödåtgärder t.ex., råd eller uppmuntran.

Dessutom kan socialt stöd mätas i termer av strukturellt stöd eller funktionellt stöd.

Strukturellt stöd (social integration) hänvisar till i vilken utsträckning en mottagare är ansluten i ett socialt nätverk, liksom antalet sociala band eller hur integrerat en person som är i hans eller hennes sociala nätverk familjerelationer, vänner, och medlemskap i klubbar och organisationer bidrar till social integration.

Funktionellt stöd ser på de specifika funktioner som medlemmar i detta sociala nätverk kan ge, såsom den emotionella, instrumentella, informativa, och kamratskap stöd som anges ovan.

Ni som har olika rapporter skicka gärna in dem så lägger vi upp dem i biblioteket. Jag kommer även undersöka möjligheten till om vi kan få fram sammandrag eller översättningar för alla som vill läsa på svenska.

Petra Klawatsch, Ordförande


Intressant läsning

Socially unbiased parenting support
Working together – a study on co-produced parenting