Familjehemsmöten är Sveriges bästa barn och ungdomsorganisation för barn, ungdomar och unga vuxna, om man ska tro våra aktiva medlemmar iallafall!

”Jag känner jättemånga på min nya skola”, ”Vi borde träffas varje dag”, ”Vi hyr gymnastiksalen och bjuder in alla som är som vi och så blir vi alla vänner”, ”Tänk att vi är fem stycken som bor i familjehem det är coolt att vi är så många”, ”Hur tänker andra? Det är ju jättebra att kunna träffas där man bor det är ju det som behövs”, ”Det är skönt att vi kan prata med varandra”, ”Andra förstår ingenting hur det är men här behöver vi inte prata utan alla vet”…
Idag är vi ungdomar, unga vuxna, familjehemsföräldrar och andra vuxna runt omkring som gör verksamheten möjlig.

Som medlem får du spännande verksamhet i vardagen, samtidigt som du får chansen att själv komma till tals men framför allt får du nya vänner i vardagen och slipper känna dig ensam!

Vill du vara med och ordna en egen förening lokalt?

Du kan också vara med och fixa en egen förening lokalt tillsammans med andra vi hjälper dig och vi har verksamhet som du kan få idéer av men vi är helt övertygade om att ni har idéer som kan hjälpa många andra som lever i en liknade situation.
Vi startar nu upp Facebookgrupper där du kan träffa kompisar i en kreativ och trygg miljö, diskutera skolan, socialen, livet i familjehemmet och allt annat som berör!

Vill du vara med och bygga upp den första ungdomsorganisationen inom familjehemsvården i Sverige då hör du av dig till oss via kontakt@familjehemsmoten.se

MUCF bildgrupp

Utdrag ur beslutet.
Beslut om Ungas organisering 2014
Ungdomsstyrelsen har den 23 maj 2014 beslutat att bifalla er ansökan enligt Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.
Skälen för beslutet
Ungdomsstyrelsen bedömer att ansökan möter stödformens villkor. Myndigheten har också bedömt behovet av projektet och dess verksamhet. Er ansökan har även bedömts efter organisationens kapacitet att hantera projektet, projektets kvalitet och er samverkan med andra aktörer i projektet. Ungdomsstyrelsen bifaller er ansökan då den fått ett högt betyg i jämförelse med andra ansökningar.

Familjehemsmöten har beviljats bidrag för att utveckla en barn- och ungdomsorganisation för och av barn och ungdomar i familjehem, både placerade och biologiska barn och ungdomar. Det sker genom workshops och arbetsmöten för att engagera och utbilda ungdomar inför bildandet av nya lokala föreningar. Projektet genomförs i Skövde, Kumla, Lindesberg, Västerås, Uppsala m.fl. Verksamheten sker i samverkan med bland annat CSES, Reach for Change, mfl. Projektet är flerårigt och bidraget avser första året av tre.

Bidragsbelopp
Ni beviljas 500 000 kronor i bidrag till projektet Familjehemsmöten Sverige.