554 barn

 

Av 554 är 431 i åldern 5-18 år! Resterande 123 är i åldern 19-25 år.

Vi är inte alls klara med rapporteringen och vi har tre månader kvar av året och vi har dels integreringseventet samt nya föreningar som är i uppstartsfasen som säkert kommer bidra till en ännu bättre statistik.

Det vi redan nu kan konstatera är att vi inte alls lyckats med att kunna registrera medlemskap på alla även om det är helt kostnadsfritt! Vi arbetar för fullt med att få till ett rapporteringsverktyg för att vi inför 2015 verkligen ska kunna visa kvartal för kvartal hur siffrorna ser ut men vi behöver också hjälp att analysera vad vi kan göra bättre!

Vi har inte heller kunnat nå ut till vare sig nya eller gamla medlemmar, eller allmänt intresserade att över 60% av våra medlemmar är i åldern mellan 6-25 år och att resterande grupp på 26 år och uppåt är en viktig funktion att fylla på flera plan, dels genom medlemskap men också genom att bidra med kunskap!

Under 2014 jobbar vi för fullt med att lägga ett grundläggande system så att så många som möjligt kan vara med och göra sin röst hörd! Vi måste också bli bättre på att föra ut hur hela gruppen av ungas engagemang i organisationen kommer fram bättre och där har vi en förhoppning om att våra engagerade Ambassadörer ska få ta en central plats, för de gör ett fantastisk arbete i det tysta idag.

Vi måste jobba vidare med dessa frågor för det är många som ger oss vårt stöd och det både tackar vi och vill ta tillvara! Trots allt är vi på gång med att få i ordning både hemsidan, rapporteringen och mycket annat! Idag drivs Familjehemsmöten av ett riktigt bra team som är en ynnest att få vara ordförande för! /Petra Klawatsch, ordf Kumla och Sverige!