Uppdatering 7/10-17

Mötena är avklarade och vi inväntar granskning av röstningen.

 

 

Viktigt meddelande!

Extra årsmöten utlyses för Familjehemsmöten Skövde samt Familjehemsmöten Uppsala Samt Projekt Familjehemsmöten.

Saken gäller stadgeändring i alla 3 föreningarna.

Bakgrunden är MUCF:s granskning inför 2018 års organisationsbidrag enligt följande:

Noterar en formulering i Skövde- och Uppsalaföreningarnas stadgar gällande ändamål (§2): ’Genom att vi som vuxna stärks tillsammans med barn och ungdomar arbetar vi alla för…’. Den ter sig besynnerlig i förening som organiserar framför allt barn- och ungdomar. I de andra föreningarnas stadgar (som ingår i urvalet) står istället ’Genom att barn och ungdomar stärks tillsammans med vuxna arbetar vi för…’.

Noterar också att de lokala styrelserna alla har uppdragits att agera valberedningar. Sittande ledamöter i styrelsen bör inte utses till valberedare enligt god föreningssed och en valberedning bör inte föreslå sig själv (om det skulle vara aktuellt nästa år).

Tidigare skrivelse:

Genom att vi som vuxna stärks tillsammans med barn och ungdomar arbetar vi alla för att vi ska kunna vara med och påverka nytänkande, inom familjehemsvården.

Förslag till ny skrivelse:

Genom att barn och ungdomar stärks tillsammans med vuxna arbetar vi för att vi ska kunna vara med och påverka nytänkande, inom familjehemsvården.

Kontrast:
Även om vi ändrar i vår felaktiga stadgan så innebär det att när vi väl lämnade in ansökan om organisationsbidrag så fanns dom befintliga felen redan där.  MUCF är väldigt strikta och därmed kan vi inte förvänta oss att få något stöd år 2018.

Slutpunkt:
Vi väljer ändå att rätta till stadgan så fort som möjligt eftersom vi själva med över 3000 medlemmar och andra organisationer ser oss som en barn och ungdomsorganisation.

Mötet:

Det extrainsatta årsmötet sker Lördagen den 7/10-17 genom Skype  

Familjehemsmöten Skövde
kl 13:00 (Endast medlemmar i Skövde)

Familjehemsmöten Uppsala
kl 14:00 (Endast medlemmar i Uppsala)
Även val av valberedare kommer att ske.

Projekt Familjehemsmöten
kl 15:00 (Alla medlemmar i Familjehemsmöten)

 

 

För frågor: