Några familjehem träffas idag på utbildningar, möten eller för att de är vänner, medan andra familjehem inte har någon kontakt med andra som lever under samma omständigheter.

Vi vill att varje individ som är placerad, ska på sin nya bostadsort, få möta människor som lever i en likande situation. Det som är nyskapande med projektet är att vi bildar grupper som träffas regelbundet på orten där familjen bor.

Projekt Familjehemsmöten vänder sig både till barn och ungdomar som är placerade och de biologiska barnen i familjehemmen. Vi vill ge dem en möjlighet att träffas regelbundet i en aktivitet för att stärka deras identitet och se att de inte är ensamma, det finns fler som lever i en liknande situation.

Vi söker ekonomisk bidrag till grupperna och deras aktiviteter, rabatter hos olika företag som kan gynna gruppernas aktiviteter samt annan riktat sponsring till projektet.

Varje krona kommer att spenderas med omsorg. Projektet kommer pågå under 5år  och sedan utvärderas. Projektet startade hösten 2010.

Vad får du som sponsor?

  • Alla sponsorer kommer med i listan över sponsorer samt möjlighet att lägga med er logga.
  • Projektet engagerar många kommuner och vissa av dem länkar direkt till projektet.
  • Du kommer som sponsor att nå ut till tusentals olika individer som har intresse av projektet.

Intresserad?

Det finns många olika sätt att stötta oss.

  • Ni har kanske lokaler som familjerna kan använda, hjälp till olika aktiviteter, rabatter, ekonomiskt bidrag m.m.
  • Stödmedlemsskap, genom att betala 100 kr till BG 678-0555, så kan du bli stödmedlem. Glöm inte att uppge ert namn samt adress.
  • Övriga bidrag sätts in på BG 678-0555, glöm inte att uppge ert namn. Vill ni finnas med på listan över sponsorer, skicka e-post till oss med företags-/kommunnamn, en kort beskrivning om er, hemsidesadress, telefonnummer och kontaktperson.

Har ni frågor, tveka inte att kontakta oss via e-post kontakt@familjehemsmoten.se

Varmt välkomna!

Hälsar Petra