Se filmen om Familjehemsmöten

FAMILJEHEMSMÖTEN

Sveriges första ungdomsorganisation för barn och unga som inte kan bo hemma!

Vår vision

Alla barn och unga i hela världen som inte kan bo hemma ska ha tillgång till lokal, nationell och internationell verksamhet för att de ska kunna växa upp och bli en del av samhället, känna stolthet och gemenskap med andra i en liknande situation.

Vi är med och samverkar för en fantastisk verksamhet

Vi är eldsjälar i

KÖP BILJETTER TILL DEN NATIONELLA HELDAGEN 21/10-17