Krav för adoption – vem får adoptera?

Att adoptera ett barn innebär att bli förälder. Hela adoptionsprocessen kan vara väldigt omtumlande rent emotionellt men många långa månader eller år av väntan och ovisshet. Men när beskedet väl kommer och du vet att du ska få bli förälder till ett barn kommer det vara värt allt hårt slit. Men vad gäller egentligen för adoption? Vem får adoptera?

Det finns naturligtvis en rad olika krav för att få adoptera, det handlar ju faktiskt om att du ska få bli förälder åt ett barn. Det är viktigt att adoptivföräldrar har stadig inkomst och kan säkerställa ett tryggt och kärleksfullt liv åt barnet. De krav som för nuvarande finns i Sverige för att få adoptera är bland annat:

Åldersgräns för adoption

I Sverige har vi en åldersgräns för att man ska få adoptera barn. Detta är nämligen att du måste vara minst 25 år gammal för att få adoptera.

Därtill finns det mängder av andra regler men dessa varierar beroende på vilket adoptionsland du väljer. Många länder vill att man ska ha varit gift med sin partner i ett antal år. Samkönade par kan inte alltid adoptera från vissa länder även om det är lagligt i Sverige. Därtill finns många regler och krav på hälsan. Men egentligen är det inte alltid regler och krav som ställer till det, det handlar mer om att vissa saker kan försvåra adoptionen. Sådant som försvårar adoptionsmöjligheterna är om du är sjuk, överviktig, arbetslös, lider av psykisk ohälsa, har anmärkningar hos polisens register eller om det är stor åldersskillnad mellan paret.

Adoption för homosexuella

Tyvärr är det fortfarande många länder som vägrar att låta ett homosexuellt par adoptera. I Sverige har det dock varit lagligt för homosexuella att adoptera sedan 2003, dock är det betydligt svårare eftersom många adoptionsländer har krav på att paret ska vara heterosexuellt och gift. Det kan ibland vara lättare för homosexuella par att adoptera svenska barn istället för att adoptera från andra länder. Detta eftersom vi har lagar som hjälper.

Adoptera en vuxen – går det?

Många adoptivföräldrar vill adoptera barn som är så små som möjligt, eftersom de då sällan har anknytning till vare sig sitt hemland eller sin biologiska familj. Det blir oftast lättare för ett spädbarn eller en ettåring att vänja sig vid ett liv i Sverige med svenska föräldrar än om du adopterar någon som bott i ett annat land i nio, tio år. Dock är det fullt möjligt att adoptera en vuxen eller ett äldre barn. Oftast ökar chanserna att få bli adoptivförälder om du kan tänka dig att adoptera någon som är några år gammalt.

Andra alternativ för dig som vill hjälpa

Om du vill adoptera men av någon anledning kommit fram till att det kanske inte är det bästa alternativet för dig, finns andra saker du kan göra. I Sverige finns också mängder av barn som är i stort behov av hjälp. Det kan handla om att du kan bli ett familjehem i Stockholm, något som behövs eftersom det för nuvarande lever cirka trehundra barn på gatan i centrala huvudstaden, trots att det finns jourhem. Andra saker du kan göra är att bli fosterfamilj åt barn i Sverige.