Familjehem för ensamkommande flyktingbarn

Under de senaste åren har krig och konflikter tvingat hundratusentals människor på flykt. Till Sverige har både familjer och ensamkommande människor kommit för att söka asyl. Ibland kommer ensamkommande flyktingbarn helt utan anhöriga. För att hjälpa dessa ensamkommande flyktingbarn behövs familjehem. Dels för att kunna ge stöd och basala hjälpmedel men också för att hjälpa barnen integreras i samhället. Vi i Sverige har möjlighet att hjälpa dessa ensamkommande flyktingbarn, genom att agera stödhem.

Ett familjehem är en vanlig familj som har möjlighet att ta in ett flyktingbarn. Eftersom dessa barn flyr från trauman och ofta även kommit bort från sina egna familjer, är det många saker att tänka på. För att kunna vara ett bra familjehem behöver det finnas resurser, inte bara när det kommer till mat och boende. Utan även när det kommer till någon att prata med. Barnen kan inte alltid svenska och kan behöva bearbeta det som de varit med om. Samtalspersonen kan absolut vara ni i familjen och ni kan även hjälpa barnen komma i kontakt med sina familjer via exempelvis Facebook.

Barn från en annan kultur

Det finns mängder av saker att tänka på och förbereda om man vill ta hem ett flyktingbarn. De flesta ensamkommande flyktingbarnen är pojkar mellan åldrarna 13 och 17 år. Ofta kommer dessa barn från helt andra kulturer och har växt upp på ett annat sätt. Det är vanligt att dessa barn har tvingats bli vuxna betydligt snabbare än barn i Sverige. Det kan uppstå skillnader som bland annat att sova i ett eget sovrum. Ofta kommer dessa ensamkommande flyktingbarn från stora familjer eller släkter och har kanske tidigare delat rum med många. Att helt plötsligt sova i ett eget rum kan kännas konstigt. Det är bara ett exempel, det finns mängder av olika skillnader som behöver ses över.

För att bli familjehem

Något av det viktigaste för er som vill bli familjehem åt ensamkommande flyktingbarn, är att ni har tid och tålamod. Dessa barn har ofta sina biologiska familjer kvar och letar alltså inte efter nya föräldrar. Ofta behöver barnen helt enkelt vuxna stöttepelare och vägledare. Om er familj vill bli stödhem är det viktigt att samtliga i familjen vet vad ni ger er in på. Alla måste känna sig bekväma med att en främmande person flyttar in, ofta med stora kulturella skillnader. Tid och tålamod är viktigt för att ni alla ska kunna fungera tillsammans.

Vilka krav finns?

Vill ni bli familjehem för ensamkommande flyktingbarn? Då finns det vissa grundläggande krav ni behöver uppfylla. Till exempel:

  • Ni ska kunna erbjuda ett eget rum åt barnet där hen kan känna sig trygg.
  • Ni behöver ha ett öppet sinne och ha intresse av att förstå och lära er om andra kulturer och levnadssätt.
  • Det är viktigt att ni har bra kontakt med socialtjänst, vården och skolan.
  • Du ska inte bli familjehem om fokuset är att få en extra inkomst. Detta är ett sätt att hjälpa någon i nöd.
  • Du bör vara flexibel i ditt arbete. Om du exempelvis behöver ta ledigt för att vara med på diverse möten gällande ditt barn eller något annat.

Du kan läsa mer om vad vi gör här.