Vad kostar det att adoptera ett barn?

Vill du adoptera? Ordet adoption står för ”att uppta som sitt eget” och innebär alltså att barnet får precis samma rättigheter som ett biologiskt barn har. Det adopteras i snitt 800 barn från utlandet till Sverige varje år. Processen är kostsam och kan ta lång tid, allt mellan ett och tre år. För att adoptera i Sverige börjar allt med en medgivandeutredning. Du måste vara 25 år och den här första utredningen tar cirka tre till sex månader. Socialsekreteraren som har hand om just ditt fall kommer att träffa dig flera gånger, vissa gånger i hemmet. Om du vill adoptera från ett annat land måste du genomgå en så kallad föräldrautbildning. Socialnämnden beslutar sedan om du får ett medgivande eller inte.

Så fortsätter processen

När ett medgivande getts kan du välja vilket land du vill adoptera ifrån. Tänk på att alla länder har sina egna regler gällande adoption. Bland annat skiljer sig kraven gällande adoptivföräldrarnas ålder och liknande. När alla dokument är ifyllda hamnar du slutligen i ett kösystem, hur det ser ut beror på vilket land du adopterar ifrån. Efter en tid, hur länge är svårt att säga, kommer du få ett besked om att det nu finns ett barn att adoptera från det valda landet. Vanligtvis kan du få foton och läkarutlåtanden under den här perioden.

När du väl kommit så här långt i adoptionsprocessen kommer du snart att få gå ”hämta-barn-kurs”. Här får du lära dig allt som du behöver veta om själva hemhämtningen. Alltså saker som rör själva resan, anknytningen och den första tiden i hemmet.

Men vad kostar det egentligen att adoptera ett barn? Det skiljer sig en del beroende på hur länge du måste vistas i barnets hemland samt vilket land du adopterar ifrån. Men vanligtvis kostar en adoption mellan 80 000 kronor och 190 000 kronor. Det finns bidrag att få från försäkringskassan, högst 40 000 kronor. Kostnaderna för adoption delas vanligtvis upp i följande delar:

  • Avgifter som du ska betala till adoptionsorganisationen.
  • Resekostnader samt uppehälle i barnets hemland.
  • Kostnader för saker som översättning av dokument, läkarintyg och liknande.

Då regler och kostnader kan skilja sig en hel del beroende på vilket land du vill adoptera ifrån är det viktigt att alltid ta reda på vad som gäller för just den adoptionsbyrå du väljer. Många länder har striktare krav på adoptionsföräldrarna, exempelvis att det ska vara en man och en kvinna som är gifta. Ett tips är att komma i kontakt med andra adoptivföräldrar för att höra deras adoptionshistoria, vilka hinder de mötte och vad som kan vara bra att tänka på.

Hos Adoptionscentrum.se kan du hitta all viktig information om att adoptera. Här finns bra info om bland annat hur en adoption går till steg-för-steg, vem som får adoptera, vilka utlandskontakter som behövs och liknande. Det är inte alltid möjligt att välja kön och ålder på barnet man adopterar utan brukar få se vilka barn som behöver adopteras först. Oftast är barnen under fem år, men ibland finns det äldre adoptionsbarn och syskon som också behöver ett hem.

Om du inte känner dig i en situation där du kan eller vill adoptera, men vill hjälpa föräldralösa barn, kan du läsa mer här.