Föräldralösa barn – så kan du hjälpa

Det finns miljontals föräldralösa barn över hela världen. Barn som bor på gatan, på soptippar eller som tvingas in i prostitution och droger för att överleva. Många barn har blivit övergivna till följd av dödsfall eller fattigdom. Det finns många sätt att hjälpa föräldralösa barn i världen och här i Sverige. För även om det kan vara svårt att föreställa sig, finns det faktiskt många föräldralösa barn även här. Ett sätt att hjälpa föräldralösa barn i världen är genom att skänka pengar till välgörenhetsorganisationer, det finns mängder av olika. Bland annat är UNICEF, räddabarnen, röda korset och SOS barnbyar stora organisationer.

Om du vill göra något mer konkret finns det ofta även insamlingar i Sverige där man samlar in saker, kläder och liknande för att skänka till de som behöver. För dig som har fler möjligheter kan du även bli familjehem åt ensamkommande barn från andra länder eller stödhem åt barn från Sverige. Det är viktigt att veta vad man ger sig in på om man vill bli stödfamilj. Barn som växt upp utan trygghet och familj kan vara oroliga, ha trauman och behöva mer stöd än vanliga barn i Sverige. Det är alltså viktigt att man som stödhem har möjlighet att tillgodose dessa behov, exempelvis genom att prata och ha stort tålamod.

Föräldralösa barn i Sverige

Det finns ett stort antal föräldralösa barn i Sverige. Och även om barn i Sverige inte behöver bo på gatan saknar många ändå den trygghet som varje barn har rätt till. Många barn skickas mellan stödhem till stödhem, får nya fosterföräldrar med jämnan och hamnar helt enkelt inte rätt i livet. De får inte med sig den viktiga trygghetskänsla som ett barn borde få från sina föräldrar. Genom att skänka pengar eller faktiskt ta hem ett flyktingbarn kan du på riktigt göra skillnad.

I Sverige finns det akuta bostäder för hemlösa barn, så kallade jourhem. Dock finns det över 300 barn i centrala Stockholm som bor delvis på gatan. I Sverige är lösningen för föräldralösa barn just jourhem. Det är vanliga familjer som hjälper till genom att helt enkelt låta föräldralösa barn bo hos dem i perioder. Jourhemmet är inte samma sak som ett familjehem utan endast en plats som akut kan ta hem ett barn i väntan på att barnen kan återvända hem eller placeras i en permanent fosterfamilj. För dig som vill hjälpa till kan du bli antingen jourhem eller familjehem, eller skänka pengar till organisationer som jobbar med just föräldralösa barn i Sverige.

Föräldralösa barn i världen

Siffrorna över hur många föräldralösa barn som finns i världen är svåra att ta in. Visste du till exempel att drygt tre miljoner barn under fem år dör årligen? Anledningen är svält och undernäring. Varje dag dör drygt 8000 barn under fem år. Med andra ord dör det sex barn varje minut. Värst är det i Latinamerika där det finns så många som 40 miljoner barn på gatan. Därefter är Asien värst med cirka 25 – 30 miljoner hemlösa barn och sist kommer Afrika med cirka 10 miljoner gatubarn.


Om du går i tankarna kring adoption och vill veta vilka kostnader detta innebär, kan du hitta mer info här.